Close
Convertint a format lliure Ogg

Convertint a format lliure Ogg

Convertint a format lliure Ogg
Convertint a format lliure Ogg
He decidit oblidar el Flash, i passar directament al futur, que no és altre que el format “Ogg“, i la omissió del format privatiu d’Adobe als llocs web gràcies a HTML 5 i el Web Forms 2.0

Quina sorpresa al comprovar que per a passar un “.avi” a “.ogg” es tan senzill com fer el següent:

  1. Anem a la terminal: “Aplicacions”, “Accesoris”, “Terminal”.
  2. Instałlar “ffmpeg2theora”: sudo apt-get install ffmpeg2theora
  3. Convertir: ffmpeg2theora video_original.avi

Ja som una mica més lliures! I sense “craks”, “serials”, ni res de res!!! 🙂

I ara? A penjar a Dailymotion, a la secció Open Video!

http://openvideo.dailymotion.com/

Aquesta gent ja utilitza aquest format amb les noves etiquetes del HTML, per a obtindre un millor rendiment i no utilitzar cap format privatiu!

I que fa la gent de Dailymotion i a Video Bay (en beta extrema) ?

Tan senzill com afegir l’etiqueta video a la seua web. I gràcies als navegadors Firefox 3.5, i Opera 10, tenim un resultat òptim!

<source src='video.ogv' type='video/ogg; codecs="theora, speex"'>
<source src='audio.ogg' type='audio/ogg; codecs=vorbis'>

I com munte vídeos de més de 40 minuts al Dailymotion?

Ací tenim dues solucions: La primera, fer-ho amb “mencoder”, retallant el vídeo (abans de convertir-lo a “.ogv”, per què no he trobat res per a retallar aquest format…) des de la línia de comandes, amb una línia com aquesta:

mencoder -ovc copy -oac copy -ss 25 -endpos 50 -o /home/kukat/tallat.avi /home/kukat/video_original.avi

On “-ss 884” és el segon on comença, i “1210” és la duració en segons del vídeo (no com diuen en alguns blocs/webs, que és la posició on acaba…). El millor es posicionar-se en la carpeta on es troben els arxius per evitar posar tota la direcció on es troba.

-ovc = copia el mateix format de vídeo
-oac = copia el mateix format d’àudio

També poder fer-ho sense la línia de comandes, i molt més fàcilment. Amb el programari “avidemux”.

Convertint a format lliure Ogg

  1. Instal.lar avidemux: sudo apt-get install avidemux
  2. Anem a “Aplicacions”, “So i vídeo”, “avidemux”.
  3. Obrim el vídeo desitjat.
  4. Ens preguntarà si volem construir el mapa del temps VBR. Li diem que si.
  5. Després reconstruirem els fotogrames
  6. Si hi ha més d’un pista àudio, ens preguntarà sobre quina volem utilitzar. Anem a “Àudio”, “Pista Principal”, i seleccionem la desitjada.
  7. Ara solament tenim que marcar l’inici i final que vulguem retallar, amb els botons “A” i “B” que veiem a la imatge.

Doncs ja està. Ara soles tenim que muntar els vídeos!!!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =