Solucionar l’error “data-vocabulary.org schema deprecated”

Google ha fet modificaciones en el schema i ara ens obliga a fer uns xicotets canvis en el codi dels “Breadcrumbs” del nostre tema, ja siga en Prestashop, WordPress, etcètera.

Per a solucionar aquest error en el Search Console, únicament cal trobar el fitxer de les nostres molletes de pa (mijas de pan en castellà, breadcrumbs en anglès) i modificar lleugerament el codi.

Buscarem aquesta línia:

itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"

I la sustituirem per la nova d’schema.org:

itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"

En alguns temes de Prestashop aquesta línia es troba al fitxer “breadcrumb.tpl“.

Leave a Reply