Guia per a l’optimització d’un lloc web per a les cerques de Google

Guia publicada en 2010 per a millorar el nostre lloc web per a optimitzar-la de cara a les cerques en Google.

 

[slideshare id=4086638&doc=guiaperaloptimitzaciodelescerquesdegoogle-100513122622-phpapp02&type=d]

Leave a Reply