Desactivar actualitzacions automàtiques en WordPress

Des de la versió 3.7 de WordPress existeix la possibilitat de gestionar les actualitzacions de forma automàtica inserint aquest codi al wp-config.php.

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', true );

Si volem desactivarles, canviarem aquest valor per

false

Però si volem desactivar totes les actualitzacions (plugins, temes…), tenim aquest altre codi:

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

Si volem actualitzar les actualitzacions menors dels nostres paquests  (les numerades amb 1.1.X, per exemple), podem gastar aquest altre:

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

 

Més informació sobre les actualitzacions automàtiques en la página oficial de WordPress.

Leave a Reply