Configurar catxé del navegador i habilitar la compressió del lloc web en l’ htaccess

Tot un clàssic per als Webmasters. Habilitar la compressió del nostre lloc web amb DEFLATE i configurar el temps d’expiració dels fitxers al navegador augmentarà positivament el rendiment del nostre lloc web.

Simplement copiar aquest codi en el fitxer “.htaccess” de l’arrel del lloc web, dins del nostre servidor: # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
 ExpiresActive On

 # Images
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/webp "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"

 # Video
 ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year"
 ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 year"

 # CSS, JavaScript
 ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
 ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"

 # Others
 ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"


Leave a Reply