Comandaments per a revisar un servidor quan ens falta espai al disc dur

Un dels problemes que ens podem trobar quan administrem un servidor (ja siga Plesk, CPanel o Virtualmin) és que el nostre disc dur es quede sense espai.

Hi ha diversos motius per a que açò pase, però principalment hi ha 3: aument dels llocs webs allotjats, de les seues respectives còpies de seguretat o d’algun fitxer “log” o d’altres que té algun problema.

A les webs alotjades cal indicar-lis un màxim d’espai a cada subscripció, si no volem tenir problemes greus en un futur.

Cal tenir també en compte les còpies de seguretat. Almenys una a la setmana i diària per a la base de dades (açò es pot fer mitjançant un plugin de WordPress per exemple)

Cal revisar que no hi haja algun problema amb algun lloc web que faça aumentar de forma desmesurada algun directori (com els fitxers de catxé per exemple) o algun fitxer de “log”.

 

ls -lsh --sort=size

du -h --max-depth=1 log | sort -hr

 

 

Leave a Reply