Sublime Text: copiar línies que continguen una cerca que hem fet

Sublime Text és meravellós, codi obert i gratuït. El podem usar per a facilitar moltes tasques. Per exemple, si volem copiar totes les línies que continguen la paraula “2021” en un text (un llistat d’URLs) els passos són ben senzills: Cerquem la paraula (Ctrl+F) i cliquem en “Find All” (buscar tot). Una vegada o tinguem,… Continue reading Sublime Text: copiar línies que continguen una cerca que hem fet