Canviar versió de PHP per directoris

Per a canviar les versions de PHP en un CPANEL sense el módul “MultiPHP” (que s’encarrega d’assignar una versió de PHP per cada domini), ho podem fer mitjançant l’arxiu .htaccess.

Únicament cal afegir aquest codi:

<FilesMatch "\.(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-lsphp70
</FilesMatch>

 

Substituirem php70 per php56 o php72, php73… etcètera.

Leave a Reply