Posar la descripció de la categoria davall dels productes en Woocommerce

Per a ficar la descripció de les categories de Woocomemrce davall dels productes, únicament cal afegir aquest codi al nostre “functions.php”, si és d’un tema fill molt millor. remove_action( ‘woocommerce_archive_description’, ‘woocommerce_taxonomy_archive_description’, 10 ); add_action( ‘woocommerce_after_shop_loop’, ‘woocommerce_taxonomy_archive_description’, 100 );

Published
Categorized as Woocommerce

Veure si tenim Windows 10 activat amb un comandament.

Si hem instal·lat Windows 10 i volem comprovar que està correctament activat, únicament cal anar a la consola del sistema. Busquem “cmd” en tots els programes, i ens apareixerà. Una vegada a la consola, fiquem el següent comandament: slmgr.vbs/xpr Ens apareixerà si està activat o no.