Modificar “Notas de pedido” en Woocommerce

Amb els populars “snippets” o “hooks” de WordPress-Woocommerce podem modificar moltes coses d’aquestes plataformes. Per exemple, amb aquestos codis, inserits dins del “functions.php”, modifiquem el text d’alguns camps (en aquest cas del “Notas del Pedido), y també fem que siga requerit aquest camp amb el següent snippet. //Cambiar Info de Notas del Pedido add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’… Continue reading Modificar “Notas de pedido” en Woocommerce

Published
Categorized as Woocommerce

Saber la direcció IP d’un visitant al nostre lloc web mitjançant Google Analytics

Per tal de veure les direccions IP dels usuaris que entren al nostre lloc web, primerament enganxarem aquest codi abans del </head>. <?php if (!empty($_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’])) { $ip=$_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’];} elseif (!empty($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’])) { $ip=$_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’];} else { $ip=$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];} ?> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’); ga(‘create’, ‘UA-XXXXXXXX-X’, ‘auto’); ga(‘send’, ‘pageview’, { ‘dimension1’: ‘<?=$ip;?>’ }); </script> Afegir el Codi en… Continue reading Saber la direcció IP d’un visitant al nostre lloc web mitjançant Google Analytics

Published
Categorized as Webmaster

Saber versió de PHP d’una web online

Per saber quina versió de PHP utilitza una web en concret de la Internet, podem utilitzar el domandament de GNU/Linux o MAC curl. Ens mostrarà informació del servidor (si es GNU/Linux, Windows, etcétera): curl -I https://www.nom-de-la-web.com

Published
Categorized as General